NVKH

Er zijn verschillende verenigingen die de belangen behartigen van de klassiek homeopaten .

Ik ben aangesloten bij de NVKH

nvkh-logo-cmyk

Lid worden van de ze beroepsvereniging kan uitsluitend na het afronden van de vijfjarige beroepsopleiding tot klassiek homeopaat.

Om geregistreerd te staan bij de NVKH dienen leden te blijven voldoen aan de eisen ten aanzien van nascholing, praktijkvoering. De registratie staat dus borg voor permanent kwalitatief hoogstaande homeopathische gezondheidszorg. Ik ben ingeschreven in het register beroepsbeoefenaren complementaire zorg, RBCZ.

U heeft een klacht, wat nu? 

Ik vind het belangrijk dat u een klacht met mij kunt bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen wij er samen uit als u aangeeft waarover u ontevreden bent.  Wanneer dit niet lukt, kunt u gebruikmaken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris; dit is gratis. Tevens ben ik aangesloten bij SCAG, de gespecialiseerde geschilleninstantie voor therapeuten in de complementaire en alternatieve zorg.

Meer informatie? Lees de SCAG Clientfolder