Gegevensbescherming

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan de therapeut moet voldoen omdat hij of zij uw gegevens vastlegt in cliëntendossiers. Meer informatie hierover vindt u via deze link naar de website van Klassieke homeopathie.

Klachten

Ik vind het belangrijk dat u een klacht met mij kunt bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen wij er samen uit als u aangeeft waarover u ontevreden bent.  Wanneer dit niet lukt, kunt u gebruikmaken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris; dit is gratis. Meer informatie hierover vindt u via de link naar de klachtenprocedure.

Lidmaatschap NVKH

Ik ben lid van de Nederlandse vereniging van klassieke homeopaten. Lid worden van deze beroepsvereniging kan uitsluitend na het afronden van de vijfjarige beroepsopleiding tot klassiek homeopaat.

Om geregistreerd te staan bij de NVKH dienen leden te blijven voldoen aan de eisen ten aanzien van nascholing, praktijkvoering. De registratie staat dus borg voor permanent kwalitatief hoogstaande homeopathische gezondheidszorg. Ik ben ingeschreven in het register beroepsbeoefenaren complementaire zorg, RBCZ.