Homeopathie een natuurlijke geneeswijze waar gekeken word naar de samenhang van klachten en symptomen. Iedere behandeling is afgestemd op de individuele patiënt.

In de klassieke homeopathie van Samuel Hahnemann, de grondlegger van de classificatie, staat de ziekte centraal.
Homeopathisch-Balans

Bij het zoeken naar een middel kijkt de homeopaat niet alleen naar de specifieke klacht maar ook naar de oorzaak van de klacht en de verschillende lichamelijke, mentale en emotionele kenmerken van de persoon

 • De oorzaken van acute klachten, zoals een epidemie of een sluimerend aanwezige erfelijke aandoening, die soms opvlamt
 • De oorzaak van chronische ziekten door:
  • Chronisch medicijngebruik en vaccinatie ( iatrogene ziekten)
  • Ziekten door verkeerde leefstijl
  • Ziekten door biografische gebeurtenissen of omstandigheden
  • Erfelijke chronische ziekten

Het middel dat gekozen wordt moet passen bij de persoon als geheel met al zijn individuele kenmerken en klachten.

Bron: Wikipedia
De homeopathische ziekteclassificatie gaat tegenwoordig uit van gelaagdheid van ziekteontwikkeling bij de patiënt. Volgens de homeopathie drukt een acuut ziektebeeld een chronischer ziektebeeld als het ware even weg (vergelijk: je hebt griep en stoot je kleine teen tegen een stoelpoot; acuut beeld is in dit geval de pijn van het stoten van de kleine teen). De ziekteclassificatie deelt het ziektebeeld van een patiënt daarom op in een aantal verschillende klassen. Exogeen zijn de symptomen die ontstaan door ziekmakende inwerking van buiten op de levenskracht. Endogeen zijn de symptomen die op basis van een verstoring van de vitaliteit (levenskracht) van binnenuit ontstaan.

Endogeen
 • Erfelijkheid: Symptomen hebben een erfelijke grondslag.
 • Acuut miasmatisch: Heftige symptomen die als constitutionele reactie naar buiten komen, vaak getriggerd door een incident.
 • Sycosis: Symptomen die voortkomen uit een chronisch verstoorde vitaliteit als gevolg van het niet goed doormaken van gonorroe. Sycosis kan verworven worden door seksueel overdraagbare aandoening gonorroe en blijvend constitutionele gevolgen met zich meebrengen of kan via overerving verkregen zijn. Op die manier kan het overgedragen worden als ziektetendens in het nageslacht.
 • Syfilis: Symptomen die voortkomen uit een syfilis besmetting. Echter net als bij sycosis heeft een syfilitische besmetting chronische gevolgen voor de vitaliteit.
 • Psora: Symptomen die rechtstreeks voortkomen uit de constitutie (basisgesteldheid) van de patiënt.
Exogeen
 • Iatrogeen: Symptomen komen voort uit de inzet van reguliere geneesmiddelen. De gevolgen van onderdrukking van symptomen en bijwerkingen.
 • Incident: De symptomen doen zich voor als gevolg van een incident.
 • Epidemische ziekten: Symptomen als gevolg van besmetting van buitenaf met een epidemisch karakter (bijvoorbeeld griep).

Door de symptomen die uit de anamnese van de patiënt komen te classificeren in de gegeven klassen, wordt het mogelijk om te zien waar de patiënt het meest in onbalans is. De klassen waarin de patiënt het meest in onbalans is, worden het eerst aangepakt. Waarbij het eerst de minst diepe verstoringen worden opgelost (bijvoorbeeld acute situaties (exogeen)), alvorens op de diepere constitutionele symptomen voorgeschreven wordt (endogeen).