Mols klassieke homeopathie is deel van ikkiesnatuurlijk.nl; deze website informeert en inspireert onder meer over natuurlijke behandelingen en producten.

Mols klassieke homeopathie is lid van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH), de beroepsvereniging van professionele homeopaten: meer informatie vind je op www.nvkh.nl.

Wil je meer weten over homeopathie, bezoek dan eens het homeopathiecafe te Almelo: regelmatig organiseren wij een themabijeenkomst. Lees meer op www.homeopathiecafe.nl.

De Vereniging Homeopathie is er voor iedereen die geïnteresseerd is in Homeopathie, het is een onafhankelijke consumentenbelangenorganisatie. Meer informatie vind je op de website www.vereniginghomeopathie.nl.   Daar is ook veel goede informatie over wetenschappelijk onderzoek naar homeopathie: lees meer over de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

De website voor de vakgroep homeopathische artsen in Nederland is www.vhan.nl

De website van de Nederlandse werkgroep praktizijns in de natuurlijke geneeskunst is www.nwp-natuurgeneeskunde.nl.

Op de website van het HRI (Homeopathy Research Institute) vind je de meest gehoorde uitspraken over homeopathie en de zin/onzin ervan op basis van het op dit moment beschikbare wetenschappelijke bewijs. Lees meer over de meest gehoorde uitspraken.

Over homeopathie zijn ook vele filmpjes op You Tube te vinden. Zie hiervoor het NVKH You Tube kanaal.

 

voor vergelijkingen van de tarieven van verschillende verzekeringen kunt u eventueel de volgende sites raadplegen.

www.kiesbeter.nl

Een overzicht van de vergoedingen