Corona (of Covid-19) homeopathisch bekeken

Corona (of Covid-19) homeopathisch bekeken

Redactie klassieke homeopathie

‘Oma, wij komen niet, en dat vind ik heel jammer, want het is Coronavirus’ , zegt mijn kleindochter van 5 tegen mijn vrouw aan de telefoon. Een dergelijk gesprek zal in Nederland de afgelopen weken veel vaker op een zelfde wijze hebben plaatsgevonden. Nederland en niet alleen Nederland maar de hele wereld is in de greep van de door de WHO uitgeroepen Corona of Covid-19 pandemie.

Vele deskundigen hebben zich op vele manieren al geuit over de verschillende aspecten van de corona besmetting. De oplossing die de specialisten tot noch toe ten berde hebben kunnen brengen is die van het zogenaamde ‘cordon sanitaire’, de oplossing van quarantaine die ook in 1346 al in praktijk werd gebracht tijdens de eerste pest epidemie in Europa. De stadspoorten dicht, de vreemdelingen niet toelaten en de mens isoleren ten aanzien van zijn contacten met andere mensen.

Groepsimmuniteit

Het primaire benadering van het RIVM richt zich op het verwerven van groepsimmuniteit. Om dit te bereiken moeten zo rond de 70 a 75% van de mensen in Nederland de corona besmetting doormaken en zodoende immuniteit verwerven. Bij een immuniteit percentage boven de 75% kan het virus zich niet ongebreideld verder verspreiden vindt er een natuurlijke bescherming van de zwakkere groepen in de samenleving plaats. Om de ontwikkeling tot groepsimmuniteit gereguleerd te laten verlopen en zo sterfte te voorkomen moeten er niet te veel mensen tegelijkertijd in een ziektecrisis en daardoor met ademhalingsproblemen met alle gevolgen op de intensive care terecht komen. Daarbij moet gezondheidzorg moet de aantallen wel aan kunnen.

Risicogroepen

Uit de cijfers is gebleken dat er bepaalde groepen mensen tot de risicogroepen behoren:

  • de oudere mens, de meeste slachtoffers zijn boven de 80 jaar.
  • mensen met co-morbiditeit, die eveneens lijden aan onderliggende chronische ziekten.
  • mensen die lijden aan longklachten.
  • transplantatie patiënten, die veel immuniteit onderdrukkende middelen gebruiken.
  • op indicatie van de bovenstaande groepen, mensen die veel reguliere medicatie gebruiken.

De afweer

Het verwerven van immuniteit tegen virale of bacteriële infecties die van buitenaf veroorzaakt lijken te worden kunnen in feite alleen dan plaats vinden wanneer ons eigen immuunsysteem te kort schiet. Door onze afweer en het daarmee verbonden zelf genezende vermogen maken we ons zelf keer op keer weer gezond. Dit is niet anders in het geval van een virale corona besmetting. Dit zelfhelende vermogen wordt ook wel de ‘medicatrix naturae’ genoemd. Als dit innerlijk systeem goed werkt dan geneest de patiënt spontaan en is als regel vervolgens levenslang immuun voor de desbetreffende bacterie of virus, zoals een corona infectie. Faalt de natuurlijke afweer dan ontstaan er complicaties waaraan de patiënt in het ergste geval mogelijk kan komen te overlijden.

Wij leven bij de gratie van onze afweer. Het heeft ons sinds de verste oorsprong van ons menselijk bestaan tot op de dag van vandaag doen overleven. Iedere ziekte (of zwakte) die de mens overkomt is voor wat betreft haar essentie tot het immuunsysteem en de daarmee verbonden zwaktes te herleiden. Het betreft hier niet alleen de ergste epidemieën maar ook de langdurigste chronische ziekten. Genezen kunnen we uiteindelijk alleen maar onszelf op basis van ons ingeboren zelf genezende en herstellende vermogen en ons immuunsysteem.

Leven en afweer

Het afweersysteem dat alleen maar werkt omdat we leven en is gebaseerd o p de 3e natuurwet van Newton. Dit noemen we de wet van actie=reactie. Het is de wet van de tegenstellingen, de dialectiek. Het actie=reactie principe is ten diepste verbonden met het leven. Iedere functie van ons lichaam beantwoordt aan deze natuurwet. Iedere inademing wordt door haar tegendeel opgevolgd. Iedere inspanning van het hart wordt opgevolgd door een ontspanning van hetzelfde hart. Zo wordt keer op keer en op iedere niveau van het menselijk leven de balans hersteld. Deze natuurwetmatigheid vormt de basis van het menselijke bestaan en van alle andere levende wezens. Onze levensenergie gebaseerd op het onderliggende actie=reactie principe en de daarmee verbonden weerstand kan op een aantal fundamentele manieren ontregeld en zo ziekte veroorzakend zijn.

Er kan sprake zijn van een te traag en incompleet reageren van ons afweersysteem. Hierdoor wordt de innerlijke balans onvoldoende hersteld. De ontstane onbalans en het daardoor verstoorde evenwicht, vormen dan mogelijk het bruggenhoofd voor virale en bacteriële infecties.

Er kan sprake zijn van een over-reagerend afweersysteem. Ook hier is er sprake van onbalans maar die van het exces, een te veel reageren. Heftige ontstekingen, abcessen en buitensporige pusvorming zijn een uitdrukking en het gevolg ervan.

Of er kan sprake zijn van een zelfdestructief of auto-immuun reagerend afweersysteem. Door het destructief reagerende afweersysteem wordt het aangedane, ontstoken orgaan in een beperkte tijdspanne vernietigt. In acute ziekten zoals bij corona kan dat een kwestie van dagen zijn. In chronische ziekten zien we dan bijvoorbeeld hart- of nierfalen waarbij in een tijdspanne van een aantal jaren het orgaan en daarmee zijn functie vernietigt wordt.

Feit is dat aan de basis van iedere ziekte en ziektevorm een falend immuunsysteem ten gronde ligt.

Bacteriën en virussen zijn vanuit deze optiek bezien dan ook slechts bijkomende factoren, het gevolg, van het falende immuunsysteem en niet de oorzaak. Bij een goed functionerende afweer worden deze bacteriën en virussen namelijk vanzelf opgeruimd. Ook in de reguliere zorg handelt men meer en meer vanuit dit inzicht, dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de ontwikkeling van de immuuntherapie waarbij men de natuurlijk afweer functie van het menselijk lichaam in een reageerbuis probeert na te bootsen om deze vervolgens als therapie in te zetten.

Oversterfte

In de achter ons liggende jaren hebben we zoals het RIVM het noemt, een ‘oversterfte’ gezien bij mensen die ten gevolge van de verstoorde afweer bij de influenza infectie complicaties kregen en deze niet te boven kwamen. De over(sterfte) treedt daar op waar de patiënt de epidemische ziekten niet kan overwinnen. De getallen van deze ‘oversterfte’ wisselden tussen de 7500 en 10.000 mensen die jaarlijks extra overleden als gevolg van een griepinfectie. Het is deze oversterfte die ook plaatsvindt als gevolg van de corona epidemie. De doodsoorzaak moet in alle gevallen gezocht worden in het niet goed functionerende afweersysteem. Hierbij spelen natuurlijk de bovengenoemde factoren als ouderdom, co-morbiditeit etc. een mogelijk belangrijke rol, hoewel we ook regelmatig 80 en zelfs 90 plussers zien herstellen na een I.C. opname.

Covid-19

Naar het schijnt komt minder dan 1% van de geïnfecteerde mensen door de corona infectie in ernstige, tot de dood leidende problemen. Toch hebben we in de virale Covid-19 (de corona) virusinfectie een ziekteverwekker waarvoor we beducht moeten zijn. Met name omdat deze in staat is bij die mensen met de juiste gevoeligheid een SARS-situatie te veroorzaken. (Severe Acute Respiratory Syndrome). Een syndroom dat vaak een grote mortaliteit ten gevolge heeft. De mate van ziekelijke reactie en de eventueel dodelijke uitkomst op een corona infectie kan men tegen het licht houden van de boven omschreven storingen in het afweersysteem. Bij een gezond functionerend afweersysteem heeft men van een corona infectie kennelijk niet zo veel te vrezen zoals de cijfers aangeven. Bij een mortaliteit van 1% gaan immers 99% van de geïnfecteerde vrijuit en winnen er een stuk immuniteit mee.

Problemen ontstaan daar waar de afweer met een excessieve respons reageert. De nieuwste ontdekkingen rondom de corona crisis is dat er kennelijk te veel vocht uittreedt in de longen die vervolgens de neiging hebben te gaan ontsteken. Dit is het gevolg van de ontregeling zoals deze in voorbeeld 2 is omschreven.

Er kan sprake zijn van een over-reagerend afweersysteem. Ook hier is er sprake van onbalans maar die van het exces. Heftige ontstekingen, abcessen en buitensporige pusvorming zijn een uitdrukking en het gevolg ervan.

Van deze patiënten kan men verwachten dat de meeste patiënten aanvankelijk erg ziek zijn maar uiteindelijk de IC al dan niet met restschade kunnen verlaten.

Het meest ernstig zijn echter die patiënten die naar het lijkt met, naar het lijkt, een auto-immuunachtige reactie op de corona infectie reageren. Hierbij gaat relatief kort na de infectie het afweer systeem dermate ‘tekeer’ en de longfunctie zo belast wordt dat de patiënt in 72 uur niet meer in staat is zelfstandig te ademen. Een I.C. opname en de daarmee verbonden beademing is dan onvermijdelijk geworden. Vele van deze patiënten sterven binnen afzienbare tijd na de opname.

Aan dit ziekteverloop kunnen we het reactie patroon zoals beschreven in voorbeeld 3 verbinden.

Of er kan sprake zijn van een zelfdestructief, of auto-immuun reagerend afweersysteem. Door het over reagerende afweersysteem wordt het aangedane, ontstoken orgaan in een beperkte tijdspanne vernietigt.

Homeopathisch bekeken

De afgelopen 200 jaar is de geneeswijze die zich bezig heeft gehouden met de opbouw van de menselijke afweer en immuniteit de homeopathie. De benadering in de homeopathie is niet die van de bacteriële of virale belasting maar is gericht op de verstoorde werking van het immuunsysteem op de achtergrond. Er worden dan ook geen antibacteriële of virale middelen voorgeschreven maar zijn de homeopathische gericht op het harmoniseren en bevorderen van de natuurlijke afweer waardoor op basis van de toegenomen afweer de mens op een milde manier op een zich voordoende epidemische ziekte kan doormaken en zo niet tot de groep van de oversterfte maar tot de grote groep overlevenden gaat behoren die als ziektewinst zich daarbij over een toegenomen immuniteit mogen verheugen. En dan kunnen ook de kleinkinderen gerust bij oma op bezoek komen….