De mazelen

Op meerdere plekken in Nederland is er mazelen uitgebroken. Zowel in Den Haag als in Eindhoven zijn er meerdere gevallen bekend. De overheid maakt zich ernstig zorgen over de vaccinatie dichtheid in deze gebieden. Er is kennelijk steeds minder motivatie onder ouders om hun kinderen tegen deze kinderziekte te vaccineren. Eén en ander kan het best in een historisch perspectief bezien te worden.

De geschiedenis van kinderziekten

Zo’n 100 jaar geleden overleden er veel kinderen al tijdens hun eerste levensjaar als gevolg van kinderziekten.

Met de intrede van de sociale geneeskunde daalden de sterfte onder de kinderen dramatisch.

  • De eerste reden voor het dalen van de kindersterfte was het afschaffen van de kinderarbeid.
  • De tweede reden was het aanleggen van de riolering waardoor de hygiënische omstandigheden sterk verbeterden.
  • De derde reden was de verbetering van de huisvesting de woonomstandigheden.
  • De vierde reden was de verbetering van de voedselvoorziening.

Onder deze omstandigheden daalde de kindersterfte tot vrijwel nihil aan mazelen stierf In de jaren 60 vrijwel geen kind meer.

De Mazelen
De Mazelen

In de bovenstaande grafieken vinden we de bevestiging van de bewering met betrekking tot de positieve sociale geneeskunde.

Helaas spelen deze ervaringen geen rol van betekenis meer en de huidige benadering van de behandeling van kinderziekten. Het beleid zou er dan waarschijnlijk geheel anders uit gezien hebben.

In Nederland zit de vaccinatie tegen mazelen sinds 1976 en het rijksvaccinatieprogramma.

Sindsdien is het aantal vaccinaties waaraan kinderen worden blootgesteld dramatisch toegenomen.

Denk hierbij aan de BMR, HIB, DTP en de HPV vaccinatie.

Dit terwijl er in feite, getuige bovenstaande grafieken, geen kinderen meer overleden ten gevolge van kinderziekten of complicaties daarvan.

Dit gegeven maakt de toepassing van de mazelen vaccinatie en andere vaccinaties tegen kinderziekten in feite overbodig. In het gunstigste geval wordt voorkomen dat een kind een acute kinderziekte oploopt. Een onvermeld nadeel is dat er ook geen levenslange immuniteit verworven wordt, die wel verkregen wordt wanneer men de acute kinderziekte doormaakt

Laten we de ziekte mazelen eens wat nader onder de loep nemen

De ziekte wordt veroorzaakt door het mazelenvirus, een virus dat in werkelijkheid nog nooit geïsoleerd is.

Het mazelen virus en het bestaan daarvan zijn feitelijk nog nooit wetenschappelijk aangetoond.

Toch is er een ziekte, een acute ziekte, die gepaard gaat met hoge koorts en huiduitslag.

Fysiologisch bezien is er een lichamelijke activiteit, een inspanning, koorts, die als gevolg en huiduitslag produceert. Het lijkt bijna alsof door de koorts je dan inwendig opruim proces plaatsvindt waarna het afval als huiduitslag buiten de deur gezet wordt.

Een reinigingsproces van binnen naar buiten gericht. Een eliminatie proces zo gezegd. Vroeger zei men dan dat een kind erg opgeknapt was nadat het de mazelen doorgemaakt had.

Er zit dus een bonus aan het doormaken van deze acute ziekte. Het kind wordt er uiteindelijk beter van.

Sinds we de mazelen en ook andere kinderen ziekten geëlimineerd hebben zien we ook geen levenslange immuniteit meer optreden.

Mazelen is een ziekte met koorts en uitslag gepaard gaand en dit proces bewerkstelligt een verbetering van de lichamelijke constitutionele mogelijkheden van een kind.

Complicaties

De complicaties bij mazelen treden het gemakkelijkst op bij kinderen met een zwakke constitutie en afweer.

De voorkomende complicaties zijn; bindvliesontsteking van het oog, bronchitis en in erge gevallen een longontsteking, middenoorontsteking en als ultieme complicatie een hersenvliesontsteking waaraan men in de ergste gevallen zou kunnen komen te overlijden.

Maar zoals reeds beschreven is er in de jaren 60 en 70 bijna geen kind meer aan dergelijke ernstige complicaties overleden.

Laten we de beschouwing van de complicaties eens omdraaien

Als mazelen als ergste complicatie een hersenvlies ontsteking kan produceren betekent dat dan niet dat als een kind de mazelen doormaakt zijn immuniteitssysteem op meerdere gebieden getraind word om een verhoogde weerstand op te brengen tegen virale belastingen die oogontstekingen longontstekingen middenoorontsteking en hersenvliesontsteking kunnen veroorzaken?

Is het gek te denken dat door het doormaken van mazelen op al deze niveaus die bij de lijst van complicaties genoemd word, de weerstand toeneemt,  het kind vitaler wordt en minder bevattelijk voor ziekten in deze organen?

Zoals bij het doormaken van kinkhoest de weerstand op long niveau toeneemt en daardoor ook de weerbaarheid tegen tuberculose?

Het omgekeerde zien we immers wel.

Sinds het onderdrukken en voorkomen van kinderziekten als mazelen in de 70er jaren van de vorige eeuw, zien we een ernstige toename van zogenaamde neurologische ziekten zoals Minimal Brain Damage, Medium Brain Damage, syndroom van Asperger, PDD-nos, autisme, Ziekte van Parkinson, Alzheimer, multiple sclerose en andere.

Dit proces van toename van ernstige neurologische ziekten is nog steeds gaande en wordt tot nu toe nog geen halt toegeroepen.

De hier genoemde ziekten behoren allemaal tot de neurologische ziekten. Het neurologisch systeem waartegen het doormaken van de mazelen juist een verhoogde vitaliteit en weerbaarheid zou kunnen bewerkstelligen.

Het is op zijn minst opmerkelijk te noemen dat sinds de zeventiger jaren de aantallen patiënten lijdend aan neurologische ziekten zulke dramatische vormen aangenomen hebben.

In die zin zou de terugkeer van de mazelen de algemene gezondheid en immuniteit van mensen kunnen bevorderen en op termijn weleens een verlichting, ten aanzien van de aantallen van de mensen die aan dergelijke neurologische ziekten leiden, kunnen bewerkstelligen.

De adjuvans:

Naast het niet doormaken van de mazelen en dus het niet verkrijgen van ziektewinst zijn er aan de vaccins ook zogenaamde adjuvans en toegevoegd sinds de zeventiger jaren was dat naast vele andere stoffen voornamelijk Thiomersal (kwik) en aluminium. (Thiomersal is een conserveermiddel. Conserveermiddelen zijn chemische stoffen die door de fabrikant toegevoegd worden aan water-bevattende producten om bederf tegen te gaan. Bron wiki)

Van beide, zowel kwik als aluminium weten we dat het neurotoxisch is dat wil zeggen zeer beschadigend vergiftigend voor het zenuwweefsel.

Sinds decennia waarschuwt onze overheid ons om tijdens onze vakantie vooral niet te koken en keukengerief te gebruiken, dat van aluminium gemaakt is omdat aluminium schadelijk is voor onze gezondheid.

Ook is aluminium,  als stof ‘die zo lekker droog houdt’,  verbannen uit alle deodorantsprays omdat het onze gezondheidsschade berokkent.

Echter ons jonge nageslacht mogen we daar vanaf de tweede maand gerust mee injecteren…

Dus aan de ene kant wordt een acute ziekte die mogelijk levenslange heilzame gevolgen voor onze gezondheid heeft onmogelijk gemaakt en aan de andere kant, injecteren we bij jonge kinderen die nog geen eigen afweer hebben kunnen ontwikkelen.

Daarvoor is het jonge kind nog afhankelijk van de antistoffen van moeder die het via de borstvoeding binnenkrijgt.

We injecteren dan een toxische stof, te weten aluminium, die mogelijk gigantisch schadelijke gevolgen heeft voor de neurologische ontwikkeling van onze kinderen.

Het is echter in onze samenleving vrijwel onmogelijk om deze zienwijze uit te spreken zonder als anti-vaxer belachelijk gemaakt te worden.

Vaccinaties zijn volgens de overheid een zegen voor de mensheid.

Misschien is het  zo dat in Afrika en andere derdewereldlanden,  waar het ernstig aan hygiëne goede voeding, huisvesting en zorg ontbreekt, het risico van de mazelen groter is dan in onze westerse samenleving.

Ga zo door

De tijd zal het leren of ouders standvastig genoeg zijn en besluiten permanent te kiezen tegen het vergiftigen van hun jonge kroost door het rijksvaccinatieprogramma.

De tijd zal het leren of het vertrouwen op onze natuurlijke afweer en het niet meer vaccineren de volksgezondheid als geheel een grote stap in de goede richting kan zetten.

Immers, wat we tot op de dag van vandaag zien is dat de kosten In de gezondheidszorg dramatische vormen aannemen en op termijn met zekerheid niet meer te betalen zullen zijn en dat onze algehele gezondheid conditie door de huidige benadering door steeds maar meer te vaccineren, er alleen maar op achteruit gaat.

Hoe meer medicatie en vaccinaties hoe zieker we worden.

Dit moet de conclusie zijn wanneer we kijken naar de kosten In de gezondheidszorg en de algemene gezondheidsconditie van de mensen in Nederland.

Door het huidige rijksvaccinatieprogramma beginnen we al op heel jonge leeftijd de gezondheid van jonge kinderen te ondermijnen.

We nemen ze de mogelijkheid van een acute ziekte af  en belasten ze  met een gebrekkige immuniteit en een hoeveelheid aluminium in hun lichaam die daar absoluut niet in thuishoort.

Het gevolg daarvan is naar het schijnt een explosie van ontwikkeling van chronische ziekten.