Opnieuw homeopathische werking bewezen

Opnieuw homeopathische werking bewezen

Homeopathie is een benadering van gezondheid die volledig gericht is op behandelen zonder schade te berokkenen. Een visie op gezondheid die de mens centraal plaatst, die mensen wil helpen in hun dagelijks leven. Het gaat om geneesmiddelen op basis van stoffen van plantaardige, dierlijke, minerale of chemische oorsprong die meerdere keren verdund en gedynamiseerd zijn. Het homeopathisch geneesmiddel wordt voorgeschreven en aanbevolen door gezondheidsprofessionals (artsen, vroedvrouwen, apothekers, …) en gebruikt door ongeveer 500 miljoen mensen wereldwijd.

Homeopathie kan door iedereen worden gebruikt. Omdat er geen bijwerkingen gekend zijn, is homeopathie uiterst aangewezen bij zuigelingen, jonge kinderen, personen die meerdere geneesmiddelen dienen te nemen, volwassenen en zwangere vrouwen. Bij de behandeling van zuigelingen dienen de geneesmiddelen opgelost te worden in water. Homeopathie is een zogenaamde ‘geïndividualiseerde’ therapie, omdat ze elk individu als uniek beschouwt en rekening houdt met zijn of haar individuele reactie. Zo kan iedere homeopathische behandeling, zelfs op symptomatisch niveau, worden gepersonaliseerd.

Iedereen heeft het recht behandeld te worden zonder zichzelf geweld aan te doen, zonder te vervuilen, zonder schade te berokkenen. Die nood aan doeltreffendheid en natuurlijkheid in relatie tot onze omgeving staat centraal in de homeopathische visie op gezondheid, waarbij homeopathische geneesmiddelen worden voorgeschreven of aangeraden door gezondheidsprofessionals. Alle patiënten kunnen ermee worden behandeld, van jong tot oud, van zwangere vrouwen en kinderen tot ouderen … Homeopathie gaat ervan uit dat iedereen uniek is. (bron: HIER)

Individuele aanpak succesvol
Een recent gepubliceerd onderzoek wijst OPNIEUW op aanzienlijke positieve effecten van homeopathie, die verder reiken dan het placebo-effect. De studie heeft verschillende meta-analyses geanalyseerd van placebo-gecontroleerde, gerandomiseerde onderzoeken, naar de doeltreffendheid van homeopathie voor diverse indicaties. Het bewijs van hoge kwaliteit voor positieve effecten van homeopathie boven placebo was duidelijk voor geïndividualiseerde homeopathie en matig voor niet-geïndividualiseerde homeopathie en alle vormen van homeopathie. De hypothese dat er geen verschil in uitkomst was tussen homeopathie en placebo werd niet ondersteund.

In vergelijking met andere medische interventies was het bewijs voor de doeltreffendheid van homeopathie vergelijkbaar of zelfs hoger dan dat voor 90% van de interventies in de geneeskunde. Dit suggereert dat het bewijs voor het effect van homeopathie op de gezondheid van patiënten even robuust is als dat van conventionele behandelingen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door een gerenommeerd, onafhankelijk academisch team en is gepubliceerd in ‘Systematic Reviews’, een wetenschappelijk tijdschrift met aanzienlijke impact. De auteurs adviseren dat toekomstig onderzoek naar de doeltreffendheid van niet-geïndividualiseerde homeopathie zich richt op specifieke vormen van deze therapie of op interventies voor specifieke indicaties. Men hoopt dat dit onderzoek verdere studies zal stimuleren om de voordelen van homeopathie bij verschillende gezondheidsaandoeningen te evalueren.

* * *